เริ่มอร่อยตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม เป็นต้นไป…

เริ่มอร่อยตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม เป็นต้นไป…🤫ร้าน KALAMONG CAFÉ (café- Art- Barber)
เปิดทุกวัน 08.00 น. – 19.00 น.
โทร. 0846361848
พิกัด หมู่บ้านวังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
https://goo.gl/maps/G4jA9ffeVio2DHPE7
เฟสบุ๊คเพจร้าน… Kalamong