ขอบคุณลูกค้านะงับ…
อาหารช่วงนี้ก็แนวนี้
#ขายตามอารมณ์
#Kalamong

ขอบคุณลูกค้านะงับ…🦈
อาหารช่วงนี้ก็แนวนี้😆😆
#ขายตามอารมณ์😋😆
#Kalamong
ร้าน KALAMONG CAFÉ (café- Art- Barber)
เปิดทุกวัน 08.00 น. – 19.00 น.
โทร. 0846361848
พิกัด หมู่บ้านวังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
https://goo.gl/maps/G4jA9ffeVio2DHPE7
เฟสบุ๊คเพจร้าน… Kalamong