ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมไหว้พระปิดทอง หลวงพ่อหิมวันต์ สักการะสังขารหลวงพ่อออด วัดดาน

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 นี้ เปิดประตูความมันส์…สู่เมืองเรือยาว ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดดาน ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

รายชื่อเรือการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
สนามวัดดาน ตำบลไผ่ขวาง จังหวัดพิจิตร
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565
เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ภายใน จ.พิจิตร
1.ศรนารายณ์ วัดวังกลม
2.ชาละวันสิงห์ลีโอ3 อบต.ไผ่ขวาง
3.พรหลวงพ่อแวว วัดคลองคู้
4.พรเมธี วัดท่าฬ่อ
5.เทพมงคล วัดประดาทอง
6.ไกรทอง3 วัดหัวดง
7.ธิดาพิกุลทอง วัดบึงตะโกน
8.สิงห์ลำนัง วัดลำนัง
9.คนสวยรายชะโดเพชรชมพู99 วัดรายชะโด
วันที่ 6 ส.ค. ทำการแข่งขันรอบแรก
วันที่ 7 ส.ค. ทำการแข่งขันจนจบรอบชิงฯ
เรือยาวเล็ก​ 30 ฝีพาย ทั่วไป
1.ดอกประดู่ สอ.รฝ.กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
2.พันแสง วัดยางคอยเกลือ จ.พิจิตร
3.เทพอัมพ​รินทร์ วัดอัมพรินทร์คูหา จ.พิษณุโลก
4.พชรมงคล โคลา-โคล่า จ.อุบลราชธานี
5.เพชรพรชัย จ.พิจิตร
วันที่ 7 ส.ค. ทำการแข่งขันจนจบรอบชิงฯ
เรือยาวกลาง​ 40 ฝีพาย
1.ชาละวันสิงห์​ลีโอ 2 อบต.ไผ่ขวาง จ.พิจิตร
2.น่านนที วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร
3.ไกรทอง วัดหัวดง จ.พิจิตร
4.สิงห์ไสวนาวา วัดอัมพรินทร์คูหา จ.พิษณุโล
วันที่ 7 ส.ค. ทำการแข่งขันจนจบรอบชิงฯ
เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย
1.พญาชาละวันสิงห์ลีโอ1 อบต.ไผ่ขวาง จ.พิจิตร
2.เทพองค์อินทร์ วัดอัมพรินทร์คูหา จ.พิษณุโลก
3.เจ้าแม่ประดู่ทอง สอ.รฝ.กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
4.พญาราชสีห์ วัดหาดมูลกระบือ จ.พิจิตร
5.สิงห์ไผ่ขวาง อบต.ไผ่ขวาง จ.พิจิตร
วันที่ 6 ส.ค. ทำการแข่งขันจนจบรอบชิงฯ