12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30น.🙋‍♀️🙋‍♂️💁‍♂️
ขอเชิญ บวร อำเภอดงเจริญ 🌾🌾🌾🌾ร่วมลงแขกดำนาแปลงนา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โคก หนอง นา โมเดล
ชุมชนท่องเที่ยว วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีชิวิต วิถีชนบท
ณ แปลงนา 🙏วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร🐊

คนจนบอกว่ามีเงินจะมีความสุข
คนรวยบอกว่ามีเวลาจะมีความสุข
คนพิการบอกว่าถ้าเดินได้แล้วจะมีความสุข
คนตาบอดบอกว่าถ้ามองเห็นได้คงมีความสุข
คนขอทานบอกว่าแค่มีข้าวกินก็มีความสุขแล้ว
คนป่วยบอกว่าถ้ามีชีวิตรอดไปได้คงมีความสุข
แบ่งปันความสุขบ้าง
ถ้าวันนี้เรามีเงิน
มีเวลา
เดินได้
มองเห็น
มีข้าวกิน และยังมีชีวิตอยู่
ใช้ชีวิตให้มีความหมาย และเป็นประโยชน์แก่สังคม
คงมีความสุขไม่น้อย…