Site icon ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

สตรีทอาร์ท ตะพานหิน สะพานศิลป์ ที่ตะพานหิน พิจิตร

จุดเช็คอินแหล่งใหม่ของคนชอบถ่ายภาพ งานศิลปะร่วมสมัย 📸 “สะพานศิลป์ ที่ตะพานหิน” (Bridge Art Taphanhin)
สตรีทอาร์ท (Street Art) 🐊🐠🐟🧧🐲🐉 แห่งเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ศิลปะร่วมสมัยสร้างเสริมแหล่งท่องเที่ยว (Landmark) เมืองตะพานหิน
โดยมูลนิธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และกลุ่ม Taphanhin Next มีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาเมืองตะพานหิน Landmark นี้

นอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้าง พระโพธิ์สัตว์กวนอิม คู่ บริเวณหน้า ศาลเจ้าพ่อปึงท้าวกงม่า มูลนิธิเจ้าพ่อเจ้าแม่ตะพานหิน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งสักการะ แหล่งรวมใจของพี่น้องชาว ตะพานหิน และนักท่องเที่ยวอีกด้วย (อยู่ระหว่างการดำเนินการ )

และ SkyWalk ทางเชื่อมเขื่อนริมน่าน ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเช่นกัน 

ศิลปินวาดงาน Bridge Art  Taphanhin โดยทีมป้ายสีฯ 34
แล้วเสร็จวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
@phichittourism · ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

Exit mobile version