ชมรมท่องเที่ยวจังกหวัดพิจิตร ขอเชิญชม กระบวนพยุหยาตราจำลองทางชลมารค อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565  ในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร 🛶 🛶 ประจำปี 2565…👍🇹🇭

ณ แม่น้ำน่าน วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ความภาคภูมิใจของชาวพิจิตร ขบวนเรือพระราชพิธีจำลองจังหวัดพิจิตร หนึ่งเดียวในประเทศไทย