“มหัศจรรย์แห่งสีดำ คุณค่าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน” ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถ่านไม้ไผ่ “ชาโคลไลค์” ถ่านดูดกลิ่น Charcoal Like (ชาโคลไลค์) ดูดกลิ่นอั