ชมรมท่องเที่ยวจังกหวัดพิจิตร ขอเชิญชม กระบวนพยุหยาตราจำลองทางชลมารค อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565  ในพิธีเปิด