ขอบคุณลูกค้านะงับ… อาหารช่วงนี้ก็แนวนี้ #ขายตามอารมณ์ #Kalamong ขอบคุณลูกค้านะงับ…🦈 อาหารช่วงนี้ก็แนวนี้😆😆 #ขายตามอารมณ์😋😆 #Kalamong ร้าน KALAMONG C