ซากุระ พิจิตร ??? ห้อยระย้าสีชมพู ดอกกัลปพฤกษ์ บานสะพรั่งสวยงามรับลมร้อน หลังตลาดชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดดงกลาง ?? ริมคล