บาร์หลี เปิดให้นั่งทานตามปกติ เว บาร์หลี เปิดให้นั่งทานตามปกติ เวลา 10.00-20.00 น. #หยุดทุกวันจันทร์ #งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Bar Li @LANNABALI BOUTIQUE H