จ.พิจิตร เลื่อนอีก 1 งานใหญ่ งานปิดทองไหว้พระขึ้นเขา เพ็ญเดือนสาม ประจำปี 2564 ณ วัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ที่กำหนดเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 25