#พริกแกงเผ็ดมาก ขนาด 500 กรัม ขนาด 1000 กรัม ราคา #พริกแกงเผ็ดมาก🌶 ✅ ขนาด 500 กรัม ✅ ขนาด 1000 กรัม ✅ ราคา 150 บาท/กิโลกรัม ✅ สั่ง 2 กิโลกรัมขึ้นไป ราคา 130 บาท