ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดดงกลาง… ทุกเช้าวันอาทิตย์ 07.30 น. ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญ และตักบาตรทางน้ำ บริเวณคลองข้