นึกถึงเค้กไข่..#ต้องเค้กไข่ไต้หวันเบสเบค นะคะ เมนูเค้ก 🌷นึกถึงเค้กไข่..#ต้องเค้กไข่ไต้หวันเบสเบค นะคะ 🥚เมนูเค้กไข่ไต้หวัน🥚 วันอาทิตย์ ออริจินอล 100 ลาวาชีส 120