ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมสนับสนุนและซื้อสินค้าในโครงการ “ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจคนไทยยิ้มได้ ถนนสายวัฒนธรรมR