วัดโพธิ์ประทับช้าง โบราณสถานเก่าแก่ ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย ที่การมาเยือนทุกครั้ง ทำให้สัมผัสได้ถึงลมหายใจของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุ