โปรดอย่าเลื่อนผ่าน เพราะคุณหิวข้าวแล้ว #แกงไก่มะเขือกร ❤️ โปรดอย่าเลื่อนผ่าน เพราะคุณหิวข้าวแล้ว🙏🙏🙏 #แกงไก่มะเขือกรอบ #พริกแกงแม่กิมเอง #พริกแกงเผ็ดมาก #พริกแกง