23 มีนาคม 2564 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยว (Champ) ผลิตภัณฑ์เด่นและการทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านป่าแดงเหนือ ต.หนอง