พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสมสัดส่วน งดงาม พระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 29 เมตร พระพุทธเกตุมงคล วัดเทวประสาท ต.ห้วยเกตุ  อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ชมร