พระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ หน้าตักกว้าง 60 เมตร สูง 80 เมตร( รวมฐาน) สูงระดับตึก 25 ชั้น ?? …พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ ประดิษฐานอยู่ที่วัดทับคล้อ(สวนโพธิสัตว์) อ.ทั