9 เมษายน 2564 ขอเชิญชาวพิจิตรลูกหลานพ่อปู่หลักเมือง ร่วมงาน”ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมือง และย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร” ?07.0