ส่วนลดสำหรับผู้เข้ารับวัคซีน covid-19 #พิจิตรต้องรอด ส่วนลดสำหรับผู้เข้ารับวัคซีน covid-19 #พิจิตรต้องรอด ร้านกาแฟ Sky walk coffee เปิดให้บริการ 09:00-17:00 น.จ