อร่อยจริงไม่ได้โม้ เปิดบริการ09:00-17:00 พิกัด:หลังส อร่อยจริงไม่ได้โม้🥰🥰 เปิดบริการ09:00-17:00 พิกัด:หลังสถานีรถไฟพิจิตร #พิจิตร #อร่อย #ต้องมา #สกายวอค #รถไฟพ