เปิดสวนวันที่15เชิญมาชมมาชิมอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื เปิดสวนวันที่15เชิญมาชมมาชิมอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามที่สวนลุงตั๊กนะครั