วิปครีมคาราเมลโกโก้ นั่งชมบรรยากาศและธรรมชาติ มีจุดถ่า วิปครีมคาราเมลโกโก้ 📸นั่งชมบรรยากาศและธรรมชาติ มีจุดถ่ายรูปหลายจุด มีกีต้าให้เล่นฟรี พิกัด:ร้านสกายวอคหลั