ชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง 2563 ที่บึงสีไฟ  อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ในคืนวันลอยกระทง 31 ต.ค. 2563 นี้