ลิงแสม วัดหาดมูลกระบือ ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร จากข่าวเรื่องลิงแสม จ.พิจิตร ถูกจับ ยืนยันไม่เป็นความจริง ทางด้าน พระมหาเมธี จนฺทวํโส เจ้าอาวาสวัดหาดมูล