ประกาศ วัดบางคลาน *** เรื่อง ปิดวัดบางคลาน หลวงพ่อเงิน ด้วยเหตุพิเศษ จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ