พระเกจิดังเมืองพิจิตร หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร ??? หลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง พระเกจิดังเมืองพิจิตร ประวัติหลวงพ่อพิธ วัดฆะมัง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิต