หลวงพ่อพัฒน์ (พัด) พระพุทธรูปองค์ปฐมของวัดท่าหลวง จ.พิจิตร หลวงพ่อพัฒน์ (พัด) พระพุทธรูปองค์ปฐมของวัดท่าหลวงพระอารามหลวง ประดิษฐาน ณ หน้าทางฝั่งทิศตะวันออกของพร