หลวงปู่เขียน ธัมมรักขิโต วัดวังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โครงการก่อสร้างรูปหล่อ หลวงปู่เขียน ธัมมรักขิโต ณ วัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เกิดจากพระค