เชิญชวนเที่ยวจังหวัดพิจิตร วันหยุดยาว 4 วันนี้ 10 – 13 ธันวาคม 2563 หยุดยาวแบบนี้ เดินทางปลอดภัยนะครับทุกคน… กลับพิจิตรบ้านเรา รักรออยู่ ภาพ สถานีรถ