จุดเช็คอินแหล่งใหม่ของคนชอบถ่ายภาพ งานศิลปะร่วมสมัย 📸 “สะพานศิลป์ ที่ตะพานหิน” (Bridge Art Taphanhin)สตรีทอาร์ท (Street Art) 🐊🐠🐟🧧🐲🐉 แห่งเมืองตะพานหิ