สักการะ  หลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระพุทธบาทเขารวก (หลวงปู่โง่นโสรโย) ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ภาพถ่ายมุมสูง หลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระพุทธบาทเขารวก ต.วังหลุม อ.ตะพา