อัพเดท ณ วันที่  5 เมษายน 2564 วัดเทวประสาท ประกาศยกเลิกการจัดงาน นมัสการปิดทอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังคงน่าเป็นห