พระครูพิพิธธรรมมาทร (หวั่น แพนนท์) วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.ประกาศ พระครูพิพิธธรรมมาทร (หวั่น แพนนท์) มรณภาพ ณ โรงพยาบาลวังทรายพูน  อ.วังทรายพูน จ.พิ