ร้านอาหารในโรงแรม เข้าร่วมโครงก ร้านอาหารในโรงแรม เข้าร่วมโครงการนะคะ เชิญค่ะ #คนละครึ่งพิจิตร #ห้องพักไม่ได้เข้าร่วมนะคะ Bar Li @LANNABALI BOUTIQUE HOTEL&