ใครไม่ซ่า บลูเบอร์รี่โซดาซ่านะ เปิดบริการ09:001-17:00 ใครไม่ซ่า บลูเบอร์รี่โซดาซ่านะ🫐🫐 เปิดบริการ09:001-17:00 น. พิกัด:หลังสถานีรถไฟพิจิตร #พิจิตร #บลูเบอรี่ #โ