วัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่า ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร   *ภาพถ่ายเมื่อ ปี 2559 ใช้เทคนิค ในการตกแต่งภาพ