เปิดรับสมัครแล้ว??? เดินวิ่งปั่นวังทราย ครั้งที่ 3 พบกันวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ณ โรงพยาบาลวังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ. พิจิตร ?? ขั้นตอนการสมัคร ?? สมัครด้ว