ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลก แจ้งมายัง จังหวัดพิจิตรว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อน เตี้ยนห