#เทศกาลปีใหม่นี้ คุณลูกค้ามีของขวัญ ของฝากหรือยังค่ะ เ 🎊🎊#เทศกาลปีใหม่นี้ คุณลูกค้ามีของขวัญ ของฝากหรือยังค่ะ😋😋 💗เบสเบคเค้กไข่ไต้หวัน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ