คิดถึงบึงสีไฟ เที่ยวทิพย์ วนไปนะครับ ช่วงนี้ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ศาลากลางน้ำหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ด้วยสถารการณ์โรคติดต่อ โควิด-19 ในพิจิตร ทำให้นักท่