ขอขอบคุณท่านวินัย(องครักษ์)และท่านผู้อำนวยการศิรินธรชลบ ขอขอบคุณท่านวินัย(องครักษ์)และท่านผู้อำนวยการศิรินธรชลบุรีและทุกๆท่านที่เข้ามาอุดหนุนฯสวนลุงตั๊ก #เปิดสว