#พริกแกงแม่กิมเอง #มีจำหน่ายที่Shopeeนะค่ะ #สำหรับล 📣 #พริกแกงแม่กิมเอง 📣 #มีจำหน่ายที่Shopeeนะค่ะ 🎁 #สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระเงินปลายทาง #พริกแม่กิมเอง #เพิ่