วันนี้ ”ร้านเปิด” แล้วนะคะ ภายใต้สถานการณ์โควิด อาจมีก วันนี้ ”ร้านเปิด” แล้วนะคะ 👍 ภายใต้สถานการณ์โควิด อาจมีการเปิดแอร์เป็นเวลา มีโซนด้านนอกให้ลูกค้านั่งเพื่อ