12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30น.🙋‍♀️🙋‍♂️💁‍♂️ ขอเชิญ บวร อำเภอดงเจริญ 🌾🌾🌾🌾ร่วมลงแขกดำนาแปลงนา โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โคก หนอง นา โมเดล ชุมชนท่องเที่ยว วิถีถิ่น วิ