#โดนเทไม่เป็นรัย…รินใหม่เดี๋ยวก็เต็ม พิกัด : Sky wal #โดนเทไม่เป็นรัย…รินใหม่เดี๋ยวก็เต็ม😆 พิกัด : Sky walk coffee ชานชาละวัน เปิด : 09.00-17.00น. ร