ภาพมุมสูงโบสถ์จระเข้ ?… วัดศรีศรัทธาราม ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร หนึ่งเดียวในโลก ??